I håndballgruppa til Øvrebø IL drives alt på dugnad. Vi har ingen betalte trenere eller styremedlemmer. Det er mange som legger ned mye arbeid for at vår klubb og våre spillere skal få et godt håndballmiljø.

Vårt mål er: Mest mulig aktivitet for flest mulig, lengst mulig

Fairplay er grunnholdningen for alle lag, og deres støttespillere. Det skal innarbeides gode rutiner i lagene, slik at fair play holdningen vises både på kamp og i trening. Lagene skal støttes av foresatte og andre tilskuere på en fair og sporty måte. Det skal vises en god holdning til alle deltakere på kamp, dvs. spillere, trenere, dommere og andre tilskuere. Spillere får shorts og drakt, vi har en del håndballer til låns. Alle må selv sørge for innesko. Deler av håndballens inntekter er dugnadsbasert. Hver familie må påberegne 1-2 helger pr sesong der de settes opp på tilsyn i Øvrebøhallen. Håndballgruppa og fotballgruppa i ØIL deler på tilsyn i Øvrebøhallen, og dette gir betydelige inntekter. I tillegg kommer en salgsdugnad i løpet av høsten, der hver spiller selger varer med en maks pris på 1500 kroner. Fortjenesten på salgsdugnaden er blant annet med å dekke utgifter i forbindelse med SvaneCup. Alle spillere må være medlem i Øvrebø Idrettslag og opprette profil i MinIdrett på nettet. Spillere over 13 år må også betale lisens til Norges håndballforbund.

Bli medlem