Sandrip (Langrenn/skiskyting/hopp)

Idrettslaget benytter Sandripheia fritidspark, som er et sammarbeidsprosjekt mellom Vennesla og Kristiansand kommune (tidligere Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen) Fritidsparken tilrettelegger for aktivitet, friluftsliv og idrett for allmennheten året rundt, og anlegget er tilgjengelig for alle. I fritidsparken på Sandrip finner du du ca 3,5 km asfaltert rulleskiløype for sommerbruk, i tillegg til dette flere km med lysløyper om vinteren. På den nye skiskytterstadionen som sto ferdig i 2019 er det 30 skiver. Hoppanlegget består av K60 bakke med plast til helårsbruk i tillegg til mindre bakker til de minste


Homme Idrettsanlegg (Fotball)

Homme fotballanlegg består av klubbhus i tilknytning til nyere kunstgressbane med flomlys i tillegg til gressbane. Begge banene er godkjent for 11’er fotball når det gjelder størrelse.


Øvrebøhallen (Håndball)

Øvrebøhallen som ble bygget i perioden 1989-1991 ble realisert ved hjelp av utstrakt dugnad fra idrettslaget og hele bygda. Øvrebøhallen brant dessverre i 2010, men ble på ny bygd opp igjen, og ny hall sto ferdig i 2012. I Øvrebøhallen har vi også trimrom til medlemmene og klubbkontor. Øvrebøhallen eies og driftes av Vennesla Kommune.